Soorten aandelen

Hier een korte uitleg van de soorten aandelen die in omloop zijn:

- Aandelen aan toonder;
- Aandelen op naam;
- Aandelen met stemrecht;
- Aandelen zonder stemrecht;
- Preferente aandelen;
- Cumulatief preferente aandelen;
- Winstaandelen, en - Prioriteitsaandelen.

Aandelen aan toonder
Dit is de aandelen vorm die het meest bekend is en bijvoorbeeld voornamelijk op de AEX wordt verhandeld. Officieel zijn dit de aandelen die op papier gedrukt zijn en aan derde kunnen worden doorgegeven met of zonder speciale administratieve procedures. Tegenwoordig zijn bijna alle aandelen aan toonder opgenomen in een geautomatiseerd systeem voor effecten verkeer, zodat u zelf de papieren niet meer hoeft te overhandigen. Wat logistiek een stuk makkelijker is en minder diefstal gevoelig.

Aandelen op naam
In tegenstelling tot aandelen aan toonder is het aandeelhouderschap op naam niet afhankelijk van de lichamelijke drager. Gaat deze teniet, dan blijft de vennootschappelijke rechtsverhouding met de vennootschap intact. Aandelen op naam kunnen meestal wel vrij worden overgedragen (ingeval van een naamloze vennootschap zonder blokkeringsregeling). De overdracht dient dan in het aandeelhoudersregister van het bedrijf genoteerd te worden; zolang de overdracht niet aan de vennootschap is betekend, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten niet worden uitgeoefend. In Nederland dient de overdracht van aandelen op naam altijd door een notaris worden vastgelegd in een notariŽle akte.

Preferente aandelen
Preferente aandelen geven voor alle overige aandelen recht op een vast dividend. Het dividend is een vast percentage van de nominale waarde. Bij ontbinding van het bedrijf worden deze aandelen ook voor de 'normale aandelen' terugbetaald.

Cumulatief preferente aandelen
Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen; geven recht op een vast jaarlijks dividend, maar gaat het wat minder met het bedrijf en wordt er geen dividend uitgekeerd, dan blijft het recht daarop bij deze aandelen bestaan in tegenstelling tot de preferente aandelen. Loopt het bedrijf weer goed dan moet met terugwerkende kracht het dividend worden uitbetaald.

Winstaandelen
Aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, winstaandelen. Zij vertegenwoordigen niet het kapitaal van de onderneming en evenmin een materiŽle inbreng. Het betreft hier een niet-financiŽle inbreng, zoals de kennis van een van de stichters, die deze gewaardeerd wil zien door de overige aandeelhouders. Ze geven recht op een deel van de winst, maar beperken tegelijkertijd in mindere of meerdere mate het stemrecht. Dat stemrecht heeft de betrokken aandeelhouder via zijn (eventuele) gewone aandelen.

Prioriteitsaandelen
Houders van prioriteitsaandelen hebben het recht om een bindende voordracht te doen aan de aandeelhoudersvergadering voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen.

Kijk op dollareuro.nl voor de juiste dollar euro koersen.