Vermogensbeheer aandelen Amsterdam

Vermogensbeheer ook bekent als investment management of asset management, wordt verstaan het beheer van grotere vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden.

Individueel vermogensbeheer
Bij individueel vermogensbeheer wordt door een persoon een vermogen aan een beheerder ter belegging toevertrouwd. Daarbij worden afspraken gemaakt hoe dat beheer zal geschieden, welke vrijheid de beheerder heeft bij zijn aan- en verkoopbeslissingen, en de wijze waarop hij aan zijn opdrachtgever zal rapporteren. Elke beheerder hanteert eigen minimum-bedragen, doch een ondergrens van EUR 100.000 of meer is gebruikelijk.

Collectief vermogensbeheer
Bij collectief vermogensbeheer worden twee vormen onderscheiden:
- Vrije keuze, openbare beleggingsfondsen, en
- 'Gedwongen', voorbeeld hiervan is een pensioenfonds.

Vrije keuze, voorbeelden zijn de beleggingsfondsen zoals die door banken in grote variatie aan het publiek worden aangeboden. Er is een grote keus aan 'beleggingsformules': de deelnemer kan beleggen in staatsleningen in het Euro-gebied, in winkelcentra in de Verenigde Staten, in aandelen van pharmacie-ondernemingen, enzovoort. Het voordeel is hier enerzijds gelegen in de schaalgrootte: de kosten van het beheer, die tot op zekere hoogte onafhankelijk zijn van de omvang van het beheerde vermogen, kunnen worden omgeslagen over een veel groter vermogen. De individuele deelnemer kan echter reeds met betrekkelijk kleine bedragen deelnemen, in tegenstelling tot individueel vermogensbeheer. Een ander voordeel is dat al met een klein geldbedrag een grote mate spreiding kan worden verkregen over meerdere aandelen ,aandelensectoren of een mix met bijvoorbeeld obligatiefondsen.

'Gedwongen' beheer, een voorbeeld hiervan is een pensioenfonds. De deelnemers aan het pensioenfonds brengen het vermogen bijeen waaruit de pensioenen betaald worden. Zij hebben echter geen (individuele) invloed op de wijze waarop dat vermogen beheerd wordt. Hier staat tegenover dat de beheerder van een dergelijk vermogen wel degelijk gebonden is aan richtlijnen omtrent de wijze waarop hij mag beleggen.

Kijk op dollareuro.nl voor de juiste dollar euro koersen.