Aandelen amsterdam

Aandelen zijn het bewijs van deelneming in het kapitaal van het bedrijf. Als aandeelhouder ben je ook een beetje mede-eigenaar van die onderneming. De vergoeding die je voor aandelen krijgt blijft onzeker. (dividend)

Aandelen vertegenwoordigen risicokapitaal, want ze hebben betrekking op het eigen vermogen van de vennootschap. De vergoeding ervan heet het dividend . De waarde van het dividend hangt af van de winst die de onderneming realiseert en van de vraag hoeveel winst het bedrijf uitkeert aan de aandeelhouders.

Aandelen worden gecreŽerd bij de oprichting van een vennootschap of bij een kapitaalverhoging, de uitgave van nieuwe aandelen. Wie de aandelen uitgeeft - de emittent - engageert zich niet om de ze later terug te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. De tegenwaarde voor aandelen is vanaf het begin variabel. De waarde ervan kan dus stijgen of dalen.

Als je belegt in aandelen, weet je dus nooit precies hoe groot je vergoeding zal zijn. Maar als een onderneming beslist een deel van haar winst uit te keren, dan heb je als aandeelhouder recht op een evenredig aandeel daarin. Dat is het dividend.

Dat je als aandeelhouder ook mede-eigenaar bent van een onderneming betekent niet dat je zomaar de uitkering van je proportioneel aandeel in de onderneming kan opeisen. Maar je kan je aandelen altijd verkopen op de secundaire markt. Aandelen zijn namelijk overdraagbaar, ook als het om aandelen op naam gaat. Die verkoop kan wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn. De aandeelhouder kan bijvoorbeeld verplicht zijn zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders.

Kijk op dollareuro.nl voor de juiste dollar euro koersen.